08.04.20

Vi har fått melding om innbrudd i flere av båtene som ligger i vinteropplag, vi oppfordrer alle til å sjekke båtene sine og anmelde evt. tyveri / skadeverk til politiet.

 

 

Årsmøte 2020 avholdes tirsdag 3.mars kl:19:00

Gunders kafe, Tangvall

Under fanen dokumenter ligger innkallingen som er sendt ut og nye vedtekter som skal vedtas på årsmøte, det dreier seg om endringer for å tilpasse oss den nye selskapsformen SA

 

 

FELLESOPPTAK 2018

Det blir fellesopptak av båter

LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00

LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

 

Priser for opplag:                                          Tillegg for båt som ikke har liggeplass i havna

Inntil 20 fot kr. 1000                                     150

21 til 25 fot kr. 1200                                        250

26 til 30 fot kr. 1450                                       400

31 til 35 fot kr. 1800                                       500

36 til 40 fot kr. 2200                                     500

Over 40 fot kr. 2600                                     500

Båter som taes opp utenom den faste tiden må avtales med vaktmester.

Det må da betales et tillegg til satsene på kr. 100,-

Vannet stenges 31. oktober.

Båter på nedre plan skal settes ut innen 15. mai.

Styret

FELLESOPPTAK 2018

Det blir fellesopptak av båter

LØRDAG 29. SEPTEMBER KL. 08.00 – 12.00

LØRDAG 20. OKTOBER KL. 08.00 – 12.00

Kontakt vaktmester for å melde deg på innen onsdagen før

Sigurd Larsen tlf. 91514589

Gunnar Larsen tlf. 48355909

Priser for opplag:                                          Tillegg for båt som ikke har liggeplass i havna

Inntil 20 fot kr. 1000                                     150

21 til 25 fot kr. 1200                                        250

26 til 30 fot kr. 1450                                       400

31 til 35 fot kr. 1800                                       500

36 til 40 fot kr. 2200                                     500

Over 40 fot kr. 2600                                     500

Båter som taes opp utenom den faste tiden må avtales med vaktmester.

Det må da betales et tillegg til satsene på kr. 100,-

Vannet stenges 31. oktober.

Båter på nedre plan skal settes ut innen 15. mai.

Styret

 

Årsmøte 2017 avholdes tirsdag 27 februar kl: 19:00

i kantina på helsehuset, Tangvall.

Styret har bestemt at det ikke er tillatt å bruke motoren for å fjerne is rundt båten. Båteier må erstatte skader som følger av denne virksomheten.