TORVEFJORDEN BÅTHAVN SA

NATTEVAKTORDNINGEN 2019

Styret har bestemt at nattevaktsordningen for 2020 skal starte opp fredag 24. april, og vil vare fram til lørdag 26. september.

Vaktordningen skal gå på omgang mellom medlemmene sortert etter bryggeplass med 2 stk. på vakt hver natt fra kl. 22.00 til 05.00. Vi har som vanlig sørget for å bytte slik at medlemmer med bosted utenfor distriktet har fått vakt i juli.

Vi minner om at det er båtplasseieren som er ansvarlig for at eventuell leietaker får skikkelig informasjon om ordningen.

Vedlagt følger vaktliste for hele sesongen.

Vaktene kan bruke vaktbua som fast oppholdssted mellom inspeksjonsrundene. Nøkkelen hentes hos ESSO Tangvall før vakten begynner. Begge er ansvarlig for at nøkkelen hentes, men kan eventuelt avtale seg imellom.

Etter avsluttet vakt legges nøkkelen i postkassen hos ESSO.

Fullstendig vaktinnstruks henger oppslått på veggen inne i vaktbua.

Den som av en eller annen grunn ikke kan stille på vakt på sin anviste dag, kan gå fram på følgende måte:

Skaffe egen vikar (over 18 år)

eller Bytte med et annet medlem som er oppført på vaktlisten

eller Melde fra innen en uke før vaktdato til en av vaktmestrene pr. tlf eller ved brev til Torvefjorden båthavn. Pris kr. 1000 for vakta. Under en uke kr. 1100.

tlf Sigurd M Larsen 91514589

tlf Gunnar Larsen 48355909

 

Den som ikke møter opp på vakt og ikke har gitt beskjed innen 18.00 samme dag, eller ikke har skaffet vikar, vil bli ilagt et gebyr på kr. 1200,-

Dersom bare en av vaktene møter opp, skal den som har møtt fram ringe etter sin vaktkollega. Får han ikke kontakt og den andre ikke dukker opp innen 22.30 skal han ringe etter vikar i henhold til liste i vaktbua. Den uteblevne vakt blir da ansvarlig for oppgjør til vikaren.

GOD VAKT